Overzicht

Nieuwsbericht

Laatste update: 22 mei 2015

Meer bedrijfsbezoeken, betere communicatie en kennis delen

Continueren van bedrijfsbezoeken, het delen van kennis en een betere communicatie richting de leden zijn de belangrijkste uitkomsten van de enquête onder de leden van Ondernemend Hardinxveld. Nadat alle resultaten ontvangen en uitgewerkt waren heeft het bestuur zich gebogen over de uitkomsten van het onderzoek. Ondanks dat de publicatie van de uitkomsten op zich heeft laten wachten, is het bestuur al actief bezig geweest enkele  voorlopige conclusies uit het onderzoek te realiseren.

Bedrijfsbezoeken
De bedrijfsbezoeken worden erg gewaardeerd door de leden van Ondernemend Hardinxveld. Bijna 70% van de respondenten geeft aan de bedrijfsbezoeken voort te willen zetten. Het op een informele manier bezichtigen van bedrijven van andere leden of aanspreken bedrijven in de regio vergroot de kennis en draagt bij aan verruiming van je netwerk.

Meer kennis evenementen
Veel van de leden van Ondernemend Hardinxveld geven aan behoefte te hebben aan kennis evenementen. Ruim 80% van de respondenten ziet meerwaarde in georganiseerde evenementen waarbij het delen van kennis een belangrijk factor is. Ondernemend Hardinxveld heeft recent al op ingespeeld door de advocaten van Bouman en Van Dommelen een toelichting te laten geven op de wijzingen omtrent het nieuwe arbeidsrecht.

Betere communicatie
Het eerder informeren van de leden omtrent de georganiseerde activiteiten van Ondernemend Hardinxveld zou de opkomst verhogen.  Alle respondenten hebben zich uitgesproken voor communicatie per mail en vinden het prettig om een herinnering voor een activiteit te ontvangen. Middels een vernieuwde website en verbeterde communicatiemogelijkheden verplicht het bestuur van Ondernemend Hardinxveld zich om sneller en duidelijker te communiceren. Tevens kunnen de leden op de nieuwe website ook gemakkelijk de jaaragenda raadplegen.

 

Het bestuur van Ondernemend Hardinxveld dankt de respondenten voor de genomen moeite en neemt de aanbevelingen en uitkomsten van de enquête ter harte.

Deel dit bericht.

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op.