Overzicht

Nieuwsbericht

Laatste update: 23 maart 2016

Geslaagd kennisevent Ondernemend Hardinxveld

Ondernemend Hardinxveld kan terugkijken op een geslaagde avond. Vorige week dinsdag organiseerde de ondernemersvereniging een nieuw Kennisplein, waar lokale bedrijven zich met een viertal workshops presenteerden aan andere leden. Onder de zo’n vijftig geïnteresseerden bevonden zich ook een aantal nieuwelingen. Naast het delen van kennis stond de avond onder meer in het teken van netwerken en werd er aandacht gegeven aan de ledenwervingsactie van de afgelopen tijd. Daardoor kent Ondernemend Hardinxveld sinds november 16 nieuwe gezichten.

De avond werd gehouden in het pand van Bouwmensen Zuid-Holland Zuid aan de Houtschelf. Gastheer en directeur Aart de Jong opende de avond met een korte introductie over de bouwschool. Zo vertelde hij onder meer over fusie in 2013 tussen Bouwschakel en SSPB uit Dordt. Teven sliet hij de toehoorders weten dat Bouwmensen tegenwoordig meer is dat een bouwschool. Het leerbedrijf doet bijvoorbeeld ook dienst als uitzendbureau en werknemers kunnen er terecht voor hun VCA, BHV of EHBO certificaat.
De geïnteresseerden gingen vervolgens in twee groepen uiteen om een workshop te volgen.

Kennisplein  Hardinxveld

Kennisplein Hardinxveld

De eerste twee workshops werden gegeven door Rabobank Merwestroom en Bouwmaatschappij Midden-Nederland samen met SBRCURnet. Het eerste genoemde bedrijf gaf een toelichting op de financieringsaanvraag en legde uit waar de bank tegenwoordig naar kijkt bij het uitgeven van krediet. De twee laatstgenoemde bedrijven brachten de boodschap mee dat duurzame huisvesting meer is dat een aantal losse maatregelen. Het gaat volgens de ondernemers om het totale pakket aan maatregelen dat zorgvuldig is afgestemd. Het geheel is meer dan de som der delen was het devies.
Tijdens de tweede workshopronden was het de beurt aan Visser & Visser Accountant over het beïnvloeden van de waarde van een bedrijf en aan Baars Verzekeringen samen met BVD Advocaten die de ondernemers bijpraatte over ziekteverzuim en de wettelijke regelingen daaromtrent. Het slotakkoord werd gegeven door iemand van buitenaf. Ondernemerscoach Ton van Kattenbroek, eigenaar van Commotion uit Barneveld, verzorgde het toetje. Volgens hem is creativiteit het sleutelwoord voor bedrijven om in te spelen op de snel veranderende markt. Creativiteit is voor een ondernemer de juiste verbanden weten te leggen, meent Kattenbroek.

Of de Hardinxveldse ondernemers aan de slag gaan de nieuw opgedane kennis is aan hen. Jan van Hunnik, voorzitter van Ondernemend Hardinxveld keek in ieder geval terug op een geslaagde avond, die de sprekers aan het eind van de avond dan ook hartelijk bedankte. Daarna kon de tap open en begon misschien wel het belangrijkste deel van de avond: de netwerkborrel.

Deel dit bericht.

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op.