Overzicht

Nieuwsbericht

Laatste update: 27 juni 2017

DE NIEUWE WINKELSTRAAT

5116471

13 juni ondertekening samenwerkingsovereenkomst door Ondernemend Hardinxveld, de Gemeente en de Rabobank met Platform De Nieuwe Winkelstraat.

De toekomst van winkelgebieden staat onder druk; voor consumenten maakt het geen verschil of zij nou online of offline hun boodschappen doen, informatie zoeken of een beetje ontspanning zoeken. Dat heeft zijn effect op de aantrekkingskracht van fysieke winkelgebieden. Platform De nieuwe Winkelstraat (DNWS) is een (onafhankelijk) kennis- en netwerkcentrum gericht op de toekomst van winkelgebieden in Nederland, waarbij het realiseren van een kruisbestuivingen tussen de fysieke wereld en de online wereld van belang is. Het platform faciliteert kennis, good-and-bad-practices, content (data) en infrastructuur voor lokale initiatieven en is aan de slag in ruim 75 winkelgebieden.

De Ondernemersvereniging Ondernemend Hardinxveld heeft in samenspraak met de Gemeente Hardinxveld/Giessendam en de Rabobank Merwestroom DNWS uitgenodigd om mee te komen denken hoe we het centrum meer toekomst bestendig kunnen maken. Dat project is gestart op 13 juni 2017 en het actieplan zal in de loop van het jaar worden opgeleverd en worden de op te pakken acties besproken.

Hoe gaat dat proces lopen? Elk winkelgebied is uniek en heeft haar eigen uitdagingen voor de toekomst. Ook heeft ieder winkelgebied haar eigen startpunt en trajecten die al lopen, zoals detailhandelsvisies, technologie en toepassingen, opbouw ondernemersfondstrajecten, onderzoeken etc. De Nieuwe Winkelstraat heeft een aanpak die vanuit de bestaande situatie, met inachtneming van lopende trajecten, een winkelgebied helpt naar de toekomst om goede keuzes te maken, te focussen of nieuwe inzichten in te passen. De DNWS voert een scan uit volgens een vast stappenplan om te komen tot een concreet actieplan. Dit stappenplan is weergegeven in de informatie die op 16 juni naar de winkeliers van Hardinxveld/Giessendam is verzonden.

We zullen starten met een intakegesprek met lokale stakeholders en Rabobank waar we zullen horen wat een toekomstvast winkelgebied is, welke onderdelen hierin belangrijk zijn en hoe dit kan werken. De lokale eigenheid wordt in beeld gebracht: wat gebeurt er al, hoe staat het winkelgebied er voor en waar liggen de uitdagingen. DNWS analyseert en betrekt hierbij ook de informatie uit de vragenlijst, door de lokale stakeholders ingevuld gaat worden, en andere beschikbare informatiebronnen als koopstromenonderzoeken. Vervolgens zal er een schouw plaatsvinden waarmee we letterlijk door het gebied gaan lopen om alle sterktes en zwaktes in beeld te brengen, inclusief inrichting, leegstand en de (digitale) bereikbaarheid.

Stap 1 tot en met 3 zijn nodig om alle informatie over het gebied en de lokale stakeholders helder te hebben. Tijdens de met de lokale partners -een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden bij het winkelgebied- zullen we daarna samen de koers uitzetten voor het bereiken van een toekomstvast winkelgebied. Uiteindelijk zal dit tot een actieplan leiden die DNWS aan het eind van hun opdracht aan alle stakeholders zal presenteren en waar de te nemen acties door de stakeholders worden bepaald.

Wilt u meer lezen over DNWS? Kijkt u dan even op de site:  www.platformdenieuwewinkelstraat.nl

Mocht u meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Piet Boogaard via:  info@ondernemendhardinxveld.nl

Deel dit bericht.

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op.