Overzicht

Nieuwsbericht

Laatste update: 27 juni 2017

Cadeaubonnen actie en De Nieuwe Winkelstraat

Beste Winkelier, Ondernemer,

In vervolg op de op 25 januari 2017 gehouden informatie winkeliers bijeenkomst van Ondernemend Hardinxveld en daarop gehouden enquête onder de winkeliers van Hardinxveld/Giessendam heeft het bestuur van Ondernemend Hardinxveld het besluit genomen om over te gaan tot het uitbreiden van het gebied waarin cadeaubonnen kunnen worden uitgegeven en/of ingeleverd.

Gezien de vele positieve reacties op de gehouden enquête over dit onderwerp, is het de opzet om de cadeaubonnen te verspreiden over geheel Hardinxveld/Giessendam. De ervaring van de vorig jaar onder de vrijwilligers verdeelde cadeaubonnen van de Gemeente is zo overweldigend, dat wij de cadeaubonnen actie zeker een grote kans van slagen geven.

Alle winkeliers kunnen meedoen met deze verspreiding.

De naam van de huidige cadeaubon “Giessenhof cadeaubon” zal daarom worden vervangen door de naam “Ha-Gi cadeaubon”.

De cadeaubonnen zijn te verkrijgen in de waarden: € 5; € 7,50; € 10; € 15;

De volgende voordelen kunnen door de uitbreiding van het verspreidingsgebied van het cadeaubonnen systeem worden behaald en verkregen:

 • Door een bredere verspreiding zal dit een positief effect hebben op de uitgifte van cadeaubonnen aan particulieren, maar ook als relatiegeschenk voor bedrijven.
 • Promotie van de cadeaubon zal centraal plaats vinden binnen ondernemend Hardinxveld
 • Aangesloten winkeliers worden vermeld op de achterzijde van de cadeaubon c.q. er wordt een inlegvel bijgevoegd waarop de deelnemers worden vermeld.
 • De cadeaubon wordt 100% vergoed
 • De kosten voor het maken van de cadeaubon en de circulatie en administratiekosten worden door een groter aantal winkeliers gedragen, zodat de kosten per aangesloten winkelier lager kan worden.
 • Meer winkeliers kunnen voordeel halen bij een omzetvergroting door uitgifte cadeaubonnen
 • Door verbreding van het aantal meewerkende winkeliers wordt de omzet door cadeaubonnen binnen de grenzen van ondernemend Hardinxveld gehouden.

Om gebruik te kunnen maken van het cadeaubonnensysteem dient de winkelier lid te worden van Ondernemend Hardinxveld, waarbij een gereduceerde Jaarbijdrage wordt gevraagd van € 170.  Dit bedrag is dus inclusief het jaarbedrag van het lidmaatschap voor Ondernemend Hardinxveld. De bijdrage zal in 2 termijnen worden geïnd.

Het is de bedoeling dat er een aantal centrale verkooppunten komen waar de cadeaubonnen kunnen worden gekocht. Het inwisselen van de cadeaubonnen zal via Primera gaan lopen. Wij denken hierbij aan een aantal verkooppunten zowel in Beneden- als Boven-Hardinxveld. Hierdoor wordt voorkomen dat alle winkeliers een voorraad cadeaubonnen moeten aanhouden en investeren.

Uiteraard zal ter ondersteuning van de verkoop van de nieuwe cadeaubon een advertentiecampagne worden gestart.

Verder zullen er deurstickers worden verstrekt om het winkelend publiek attent te maken op de mogelijkheid van het inwisselen van de nieuwe cadeaubonnen.

De Cadeaubonnen zullen worden geleverd in een representatieve envelop met daar ingevoegd een lijst met deelnemende winkeliers.

Wij roepen hierbij alle winkeliers op om mee te doen met deze unieke actie, die bedoeld is om uw omzet te vergroten en geen omzet te brengen naar winkels buiten het dorp! Zoveel meer winkeliers die meedoen met deze actie, zo veel groter het succes! Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw klanten de mogelijkheid te bieden tegen inlevering van cadeaubonnen aankopen in uw winkel te kunnen doen, dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken via de mail van info@ondernemendhardinxveld.nl. (dit geldt uiteraard alleen voor de winkeliers die nog niet zijn aangesloten bij Ondernemend Hardinxveld en nog geen gebruik maken van het cadeaubonnen systeem. U kunt zich ook eenvoudig aanmelden via de site van Ondernemend Hardinxveld via het daar geplaatste aanmeldformulier.

In overleg met de Gemeente en een vertegenwoordiger van de Rabobank is tot slot besloten om een opdracht te geven aan “Stichting Platform De Nieuwe Winkelstraat” om een start te maken voor een onderzoek naar koopstromen, klantbeleving. Dit zal plaatsvinden in samenwerking met de stakeholders en de Rabobank. De financiering van dit onderzoek zal worden gedragen door de gemeente, de Rabobank en Ondernemend Hardinxveld als drie betrokken partijen. Op 13 juni j.l. hebben partijen de handtekening geplaatst onder de overeenkomst om tot samenwerking te komen voor het onderzoek de Stichting DNWS.

Het DNWS-in-actie trajekt bestaat uit zes stappen:

 1. Intake gesprek met belangrijkste stakeholders, w.o. vastgoed, retail en overheid, maar ook horeca enz.
 2. Analyse van het winkelgebied en inventarisatie van de lokale situatie, w.o. toe- en afvloeiing, leegstand en herkomst van klanten in kaart wordt gebracht.
 3. Een onafhankelijk expert komt in het winkelgebied kijken en maakt een analyse op aspecten: schoon, heel, veilig, aanbod, openbare ruimte, “compact, compleet, comfortabel”
 4. Werksessie met ca. 35 belangrijke spelers uit het winkelgebied.
 5. Actieplan in een kort en bondige rapportage, waarbij in beeld gebracht de huidige situatie en de kansen van het winkelgebied met een actieplan.
 6. Afronding door een uitgebreide rapportage met daarin een reeks aanbevelingen en actiepunten. De rapportage is er op gericht dat betrokken partijen van een winkelgebied zelf stap voor stap aan de slag gaan.

Verwacht wordt dat na de zomervakantie gestart wordt met de intakegesprekken met de betreffende winkeliers. Hierover zal nog nader bericht komen.

Namens Het bestuur  van Ondernemend Hardinxveld

Jan van Wingerden

Namens het actiecomité Giessenhof

Piet Boogaard

Deel dit bericht.

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op.