Belangen

Meedenken over het lokale ondernemersklimaat?
Ondernemend Hardinxveld komt op voor de belangen van de ondernemers en de ondernemingen in Hardinxveld-Giessendam. Door actief deel te nemen aan diverse overlegstructuren met overheden, belangenorganisaties en overige relevante organisaties worden vanuit de ondernemerspraktijk zaken aan de orde gesteld of ingebracht.

Groeien door samen te werken?
Onze leden zijn voornamelijk werkzaam binnen de sectoren zakelijke dienstverlening, de bouw en industrie, als winkelier of bij de horeca. Een breed pakket aan ondernemingen die naast de belangenbehartiging door het bestuur ook elkaar versterken door het organiseren van bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, ledenvergaderingen en netwerkbijeenkomsten.

Op zoek naar nieuwe klanten?
Binnen de vereniging is plaats voor alle ondernemers en ondernemingen die onze doelstellingen ondersteunen. Van groot productiebedrijf, via bijvoorbeeld een logistieke organisatie, een zakelijke dienstverlener tot de zelfstandige ZZP-er kunnen zich aanmelden als lid. Het is in uw eigen belang. Iedere ondernemer die u ontmoet opent kansen. Als u hen kent kennen ze u ook.

Kennis delen en ervaringen uitwisselen?
Als ondernemer heeft u de handen vol aan het managen van uw bedrijf. Maar de wereld om u heen staat ook niet stil. Vanuit Den Haag en Brussel komen allerlei nieuwe wetten en regels op u af. Technologisch gezien zijn er zoveel innovaties dat u het nauwelijks bij kunt houden. Ondernemend Hardinxveld vormt een platform waar u met andere ondernemers ervaringen uit kunt wisselen. Tevens worden jaarlijks diverse momenten georganiseerd waarop sprekers van binnen en buiten Ondernemend Hardinxveld kennis met u delen, bijvoorbeeld op het gebied van technologie of wetgeving.

Ervaren hoe belangrijk netwerken is?
Ondernemend Hardinxveld is op de eerste plaats voor en door ondernemers. Hierbij zijn alle branches en bedrijfstakken van even groot belang. Binnen de vereniging functioneren enkele commissies die specifiek gericht zijn op de belangen van specifieke themagroepen. De samenstelling, doelstelling en tijdsduur van de commissies kunnen door het bestuur maar ook door de leden ten allen tijden worden aangepast aan actuele vraagstukken.

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op.

Foto's