Algemene Ledenvergadering 2017

Leden van Ondernemend Hardinxveld

Woensdag 15 november 2017 wordt de jaarlijkse LEDENBIJEENKOMST gehouden in de grote zaal van Kampanje aan de Troelstrastraat 5 te Hardinxveld-Giessendam.

Agenda

19:30 uur        Statutaire Algemene Ledenvergadering

20:00 uur Pauze

20:15 uur Lezing/Presentatie CyberCrime

22:00 uur Aansluitend Netwerken

De Algemene Ledenvergadering is toegankelijk voor alle leden van Ondernemend Hardinxveld. De presentatie over CyberCrime en de demo met live hacken, door Maarten de Haan van INTERPOLIS en professionele hacker Michael Ninaber van CAPGEMINI, staan open voor alle leden met een introducé.

 

Graag tot ziens in Kampanje, de bijeenkomst begint om 19.30 uur.

De zaal is open vanaf 19:00 uur.

A G E N D A :

Aanvang statutaire Algemene Ledenvergadering 15 november 2017 om 20:00 uur:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Vaststellen besluitenlijst van de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2016
 4. Presentatie jaarverslag
 5. Financieel verslag 2016 door de penningmeester
  – Jaarverslag 2016, stand van zaken 2017 en begroting 2018
  – Beoordeling financiële verslaglegging door de Financiële Controlecommissie
  – Vaststellen van de jaarlijkse contributie en actiebijdrage voor het nieuwe
  verenigingsjaar
  – Verkiezing leden Financiële Controlecommissie voor het nieuwe verenigingsjaar
 1. Verkiezing bestuursleden:
  – Voorgesteld wordt dhr. mr. Steven Bergwerff werkzaam bij BVD Advocaten.
  – Voorgesteld wordt mevrouw Agnes Stam, eigenaresse van Insieme                   Verkoopmanagement.
 • Het bestuur draagt Steven Bergwerff en Agnes Stam als bestuurslid, voor een eerste termijn van 4 jaar.Na benoeming van Steven Bergwerff zal deze binnen het bestuur benoemd worden als secretaris.
 • (Ook individuele leden kunnen kandidaten stellen, mits gesteund door tenminste zeven andere individuele leden. Eventuele kandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering gemeld worden bij de voorzitter).
 1. De gemeente Hardinxveld-Giessendam zal 1 januari 2018 tot de Drechtsteden toetreden. Voorstel onderzoek tot toetreding tot de Federatie Drechtsteden en de Platform Overleg Detailhandel                Drechtsteden.
 2. Rondvraag
 3. Sluiting statutaire Algemene Ledenvergadering
This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 × 3 =